Viktig information

GodFond Sverige & Världen förvaltas av Storebrand Fonder

Avsändare för denna hemsida är Godfond i Sverige AB som är ett dotterbolag till stiftelsen GoodCause och som företräder denna stiftelses intressen (se bakgrund). GodFond i Sverige AB har inget tillstånd att bedriva fondverksamhet eller värdepappershandelsrörelse och står inte under Finansinspektionens tillsyn. Själva fonden, GodFond i Sverige & Världen, som stiftelsen GoodCause tog initiativ till och startade 2009, med första handelsdag 22 april, förvaltas sedan 2014 av Storebrand Fonder (tidigare SPP Fonder) enligt samma grundläggande principer och regelverk som gäller för Storebrand Fonders övriga fonder. Således kan inte andelar tecknas eller sparande ändras i GodFond i Sverige & Världen via GodFond i Sverige AB. För detta är sparare i stället hänvisade till sin distributör eller Storebrand Fonder. Se mer information om detta under köp & sälj.

Denna hemsida är inte menad att uppfattas som ett erbjudande, rekommendation eller råd om köp eller försäljning av finansiella instrument. Individer som vill ha investeringsråd rekommenderas att ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.

Fondfakta finns på Storebrand Fonders hemsida

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan minska kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen på denna hemsida ska ej läggas till grund för ev. investeringsbeslut. På www.storebrandfonder.se hittar du de faktablad och den informationsbroschyr som gäller om Godfond i Sverige & Världen.

Denna hemsida är inte menad att uppfattas som ett erbjudande, rekommendation eller råd om köp eller försäljning av finansiella instrument. Individer som vill ha investeringsråd rekommenderas att ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan minska kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr om Godfond i Sverige & Världen.

Denna hemsida är inte menad att uppfattas som ett erbjudande, rekommendation eller råd om köp eller försäljning av finansiella instrument. Individer som vill ha investeringsråd rekommenderas att ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.