Partners

Partners till
GodFond i Sverige AB

GodFond har partners i alla led i form av rådgivare, leverantörer, kunder, distributörer, systerbolag och välgörenhet. Inte sällan sker samarbeten med kraftiga rabatter eller helt kostnadsfritt för den goda sakens skull och för att så mycket medel som möjligt blir över till välgörenhet. Här listas exempel på partners.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan minska kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr om Godfond i Sverige & Världen.

Denna hemsida är inte menad att uppfattas som ett erbjudande, rekommendation eller råd om köp eller försäljning av finansiella instrument. Individer som vill ha investeringsråd rekommenderas att ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.