Bakgrund

GoodCause – en kraft som vill göra gott genom företagande

Godfond är ett initiativ inom stiftelsen GoodCause vars målsättning är att genom kommersiellt konkurrenskraftiga, hållbara verksamheter generera medel till välgörenhet i stället för att vinstmedel delas ut till bakomliggande ägare.

Stiftelsen GoodCause grundades 2005 av initiativtagaren Stefan Krook tillsammans med Karl-Johan Persson, Robert af Jochnick och Per Ludvigsson. Stiftelsen genomsyras av tanken att entreprenörskap och företagande kan göra gott inte bara genom goda verksamheter i sig, utan också genom att vinsterna delas ut till välgörenhet.

Grundarstyrelsen GoodCause

Stefan Krook

Karl-Johan Persson

Per Ludvigsson

Robert af Jochnick

På fotot syns första styrelsen i stiftelsen GoodCause. Av dessa var det Stefan Krook tillsammans med Karl-Johan Persson som konkret engagerade sig i grundandet av GodFond 2009, fyra år efter att GodEl hade lanserats. Stefan Krook och Karl-Johan Persson är alltjämt i styrelsen för stiftelsen GoodCause. 

91,5 mkr i välgörenhet

Sedan starten har GoodCause delat ut ca. 92 mkr till välgörenhet, varav GodFond, som lanserades i april 2009, står för ca. 27 mkr. Fonden har alltsedan starten sökt att positionera sig som ett enkelt, lättförståeligt aktiesparande som ger exponering mot Sverige och världen, inklusive emerging markets. Avgiftsstrukturen och ersättningen som tillfaller Storebrand Fonder och eventuella distributörer är tänkt att ge en rak och ärlig prissättning för spararen där maximala medel blir kvar till välgörenhet. I regel har inblandade aktörer i värdekedjan, såsom distributörer, givit specialtariffer som återspeglar det goda syftet. I GodFond-sfären finns individer som hjälper på olika vis på ideell basis.

Övriga verksamheter inom GoodCause-koncernen är GodEl och GodDryck. Nya affärsidéer som kan passa i GoodCause utvärderas kontinuerligt.

GoodCause intressen i GodFond tillvaratas genom GodFond i Sverige AB, medan själva fonden ”GodFond i Sverige & Världen” förvaltas av Storebrand Fonder sedan 2014 enligt då ingången överenskommelse. I styrelsen för GodFond i Sverige AB återfinns Stefan Krook (ordförande), Johan Björklund, Max Heger och Johan Winnerblad. Verkställande direktör är Christian Heger.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan minska kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr om Godfond i Sverige & Världen.

Denna hemsida är inte menad att uppfattas som ett erbjudande, rekommendation eller råd om köp eller försäljning av finansiella instrument. Individer som vill ha investeringsråd rekommenderas att ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.