Aktivt hållbarhetsarbete i förvaltningen. FN:s 17 globala hållbarhetsmål som övergripande ledstjärna.

GodFond Sverige & Världen

Aktiesparande som gör gott

Genomsnittlig årsavkastning 12,3% sedan start 2009 t.o.m. kvartal 1 i år efter avgifter och bidrag till välgörenhet.
Aktivt hållbarhetsarbete i förvaltningen. FN:s 17 globala hållbarhetsmål som övergripande ledstjärna.

GodFond Sverige & Världen

Aktiesparande som gör gott

Allt överskott i GodFond i Sverige AB går till välgörenhet.
Pionjär som fossilfri fond. Pionjär som fossilfri fond.

GodFond Sverige & Världen

Aktiesparande som gör gott

Aktivt hållbarhetsarbete i förvaltningen. Pionjär som fossilfri fond.

Om Fonden​

Hållbar aktiefond med välgörenhetskomponent

Hållbar aktiefond med välgörenhets-komponent

GodFond Sverige & Världen är en väldiversifierad och hållbar aktiefond som tagits fram med syftet att kunna utgöra en bas eller ett komplement i aktiesparandet för dem som långsiktigt tror på aktier. Per avslut av senaste verksamhetsåret (2020) hade fonden genererat en genomsnittlig årsavkastning om 11,5% efter förvaltningsavgifter sedan dess lansering 22 april 2009 t.o.m. kvartal 1 i år. Utöver det har GodFond, via förvaltningsavgiften, kunnat generera knappt 20 mkr till välgörenhet av spararnas val. Fonden förvaltas av SPP Fonder, är valbar i PPM och kan köpas och säljas på daglig basis.

0 M

Välgörenhet

19,2 mkr till välgörenhet sedan start. 76,6 mkr från GoodCause totalt.

0 %

Avkastning

Genomsnittlig årsavkastning efter förvaltningskostnader från start t.o.m. kvartal 1 i år.

400

Diversifiering

Stor riskspridning. Fler än 500 noterade aktier från Sverige och världen.

GoodInvestors

Namnkunniga investerare tror på GodFond

Fonden har genom åren attraherat namnkunniga investerare som investerat i GodFond med ”hjärta och hjärna” på samma gång. Detta är några exempel på s k ”Good Investors”:

* Good Founding Investor som investerat i samband med fondens lansering 2009.

Bakgrund

GoodCause – en kraft som vill göra gott genom företagande

Godfond är ett initiativ inom stiftelsen GoodCause vars affärsidé är att genom kommersiellt konkurrenskraftiga, hållbara verksamheter generera medel till välgörenhet i stället för att vinstmedel delas ut till bakomliggande ägare. Övriga verksamheter inom GoodCause-koncernen är GodEl och GodDryck.

Grundarstyrelsen GoodCause

Stefan Krook

Karl-Johan Persson

Per Ludvigsson

Robert af Jochnick

Välgörenhet

Överskottet från GodFond i Sverige AB går till välgörenhet enligt ditt val

Som sparare i GodFond väljer du själv, beroende på vilken sparplattform du sparar i, vilken organisation din andel av välgörenhetsmedlen i GodFond ska gå till.

Hållbarhet

Aktivt hållbarhetsarbete i förvaltningen

GodFond önskar bidra till en bättre värld inte bara genom välgörenhetskomponenten i fonden utan också genom placeringsinriktningen i sig. Det aktiva hållbarhetsarbetet som görs i GodFond har därför en central betydelse för fondens profil.

Aktivt hållbarhetsarbete i förvaltningen. FN:s 17 globala hållbarhetsmål som övergripande ledstjärna.
Pionjär som fossilfri fond. Pionjär som fossilfri fond.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan minska kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr om Godfond i Sverige & Världen.

Denna hemsida är inte menad att uppfattas som ett erbjudande, rekommendation eller råd om köp eller försäljning av finansiella instrument. Individer som vill ha investeringsråd rekommenderas att ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.