Integritetspolicy

Här beskriver vi hur GodFond samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har i detta avseende och hur du kan gå tillväga för att ställa frågor eller göra dina rättigheter gällande.

Informationen vänder sig till dig som är:

 • Good Investor i GodFond
 • samarbetspartner så som våra välgörenhetspartners, personer/organisationer som har fysiska eller digitala publikationer (tex magasin, ”influencers”, företag med kundklubbar mm) och liknande
 • kontaktperson hos leverantör till GodFond
 • annan som på ett eller annat sätt kommunicerar med oss


Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

GodFond i Sverige AB (registrerat aktiebolag hos Bolagsverket med org. nr. 556745-7444), Landsvägen 50A, 172 63, Sundbyberg. På vår webbplats www.godfond.se kan du läsa mer om GodFond. Här kan du också hitta information om vilka cookies vi använder för att förbättra användarupplevelsen, optimera webbplatsen och anpassa dess innehåll för besökaren (www.godfond.se/cookies).

Du är alltid välkommen att kontakta oss per mail till: info@godfond.se vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du:

Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta så som faktureringsadress eller kontaktuppgifter. Om du byter telefonnummer, e-postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dem.

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dem för de syften som de samlades in. Uppgifter som har med vår fakturering till dig att göra kan vi dock inte radera omedelbart eftersom vi har en skyldighet att spara sådana uppgifter enligt exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen. Det finns även andra uppgifter som vi kan vara skyldiga att spara under viss tid av konsumenträttsliga skäl eller under penningtvättslagstiftningen. Om du begär att bli raderad kommer vi att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort. De övriga personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag kommer vi att blockera så att de endast kan användas för sådana specifika syften.

Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.

Du har i vissa situationer rätt att begära att få ut dina personuppgifter från oss för att flytta dem till en annan tjänst s.k. dataportabilitet.

Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning (se nedan vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig). Specificera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran.

Ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Registerutdraget är gratis och ska skickas till dig utan onödigt dröjsmål (inom en månad). Om vi av någon anledning inte kan ge dig den information du efterfrågar har vi en skyldighet att motivera det för dig.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

För våra Good Investors:

När du investerade i GodFond Sverige & Världen under förutsättningarna att bli Good Investor så hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter, mobilnummer, telefonnummer och epost


Vi hanterar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Publicerar namn på hemsida
 • Bjuda in till event eller andra former av tillställningar
 • Skicka information om stiftelsen GoodCause och dess bolag


Rättslig grund: Fullgöra ingångna avtal med dig samt våra berättigade intressen att hålla dig informerad om våra produkter, utbilda våra medarbetare, förbättra produkter, kommunikation och service gentemot dig som kund.

 • Kommunicera med dig i andra sammanhang såsom för att tillhandahålla dig information om GodFond och våra produkter, när du kontaktar oss med frågor eller svarar på frågor som vi ställer till dig genom frågeformulär och liknande.


Rättslig grund: GodFonds berättigade intressen att hålla dig informerad om våra produkter, utbilda våra medarbetare, förbättra produkter, kommunikation och service gentemot dig som kund.

För samarbetspartner:

(så som våra välgörenhetspartners, personer/organisationer som har fysiska eller digitala publikationer (tex magasin, ”influencers”, företag med kundklubbar mm) och liknande)

När du samarbetar med oss så hanterar vi följande uppgifter:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter, så som leveransuppgifter, mobilnummer, telefonnummer, användarnamn och epost


Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Följa upp medverkan i kampanjer (följa upp våra samarbeten)
 • Bjuda in till event eller andra former av tillställningar
 • Kommunicera med dig kring produktleverans, samarbetet och andra sammanhang såsom för att tillhandahålla dig information om GodFond och våra produkter, när du kontaktar oss med frågor eller svarar på frågor som vi ställer till dig genom frågeformulär och liknande.
 • Ta fram statistik över och följa upp marknadsföringskampanjer


Rättslig grund: Fullgöra ingångna samarbetsavtal med dig samt våra berättigade intressen att hålla dig informerad om våra produkter, utbilda våra medarbetare, förbättra produkter, kommunikation och service gentemot dig som kund.

 • Direktmarknadsföring (vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring såsom informera om nyheter och kampanjer genom att kontakta dig via e-post, brev, sms eller sociala mediekanaler)


Rättslig grund: Våra berättigade intressen marknadsföra våra befintliga eller nya produkter, vår filosofi och vision.

För leverantörer:

När du är leverantör till oss så hanterar vi följande uppgifter:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter, så som leveransuppgifter, mobilnummer, telefonnummer, användarnamn och epost


Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Leverantörsreskontra
 • Bjuda in till event eller andra former av tillställningar
 • Information


Rättslig grund: Fullgöra ingångna leverantörsavtal med dig samt våra berättigade intressen att hålla dig informerad om våra produkter, utbilda våra medarbetare, förbättra produkter, kommunikation och service gentemot dig som kund.

 • Direktmarknadsföring (vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring genom att kontakta dig via e-post, brev, sms eller sociala mediekanaler)


Rättslig grund: Våra berättigade intressen marknadsföra våra befintliga eller nya produkter, vår filosofi och vision.

För andra som på annat sätt kommunicerar med oss:

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende


Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende


Rättslig grund: våra berättigade intressen att besvara inkomna frågor och hantera ditt ärende.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt och/eller lagstadgat för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund och för våra övriga berättigade intressen i enlighet med denna Integritetsskyddsinformation.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan minska kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr om Godfond i Sverige & Världen.

Denna hemsida är inte menad att uppfattas som ett erbjudande, rekommendation eller råd om köp eller försäljning av finansiella instrument. Individer som vill ha investeringsråd rekommenderas att ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.