Köp & sälj

GodFond Sverige & Världen förvaltas av Storebrand Fonder

GodFond i Sverige AB varken förvaltar eller distribuerar fonden. Läs mer under viktig information.

GodFond Sverige & Världen kan köpas och säljas på daglig basis via olika plattformar såsom hos Storebrand Fonder direkt eller via t.ex. Nordnet och Avanza. Som intresserad sparare förhör du dig enklast med din sparandeplattform, t.ex. bank, försäkringsbolag eller pensionsrådgivare om GodFond Sverige & Världen tillhandahålls där. GodFond Sverige & Världen är ofta valbar i olika sparformer antingen som direktinvestering eller via kapitalförsäkring, ISK, tjänstepension, försäkringsbolag, PPM och liknande. Även om fonden inte skulle listas kan den oftast tillhandahållas, så ta gärna kontakt med din plattforms kundtjänst och förhör dig specifikt genom konkret önskemål från din sida.

Vid frågor, kontakta kundtjänst på Storebrand Fonder 08-614 24 50

Om din normala plattform inte tillhandahåller GodFond Sverige & Världen hjälper kundtjänst dig att köpa fonden direkt via dem om du så önskar.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan minska kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr om Godfond i Sverige & Världen.

Denna hemsida är inte menad att uppfattas som ett erbjudande, rekommendation eller råd om köp eller försäljning av finansiella instrument. Individer som vill ha investeringsråd rekommenderas att ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.